Fikcijski svetovi

Thomas G. Pavel

Labirinti (2008) • teorija

Thomas Pavel (rojen leta 1941 v Bukarešti) je svetovno znan literarni teoretik, poznavalec francoske književnost in predavatelj na Univerzi v Chicagu. Monografija Fikcijski svetovi (1986), ki je poleg Le Mirage linguistique nemara njegovo najbolj znano in najpomembnejše delo, je bila ena prvih, ki se je lotila dolgo zanemarjenega vprašanja literarne več o knjigi

Predstavitev knjige

Thomas Pavel (rojen leta 1941 v Bukarešti) je svetovno znan literarni teoretik, poznavalec francoske književnost in predavatelj na Univerzi v Chicagu. Monografija Fikcijski svetovi (1986), ki je poleg Le Mirage linguistique nemara njegovo najbolj znano in najpomembnejše delo, je bila ena prvih, ki se je lotila dolgo zanemarjenega vprašanja literarne fikcijskosti in je nekakšno dopolnilo k formalnim in retoričnim preučevanjem literature. Pavel pri tem svojem obratu k semantičnemu preučevanju literature obilno izkorišča in uporablja ideje in pojme, ki so jih predstavili in razvili filozofi znotraj tako imenovane analitične filozofije, še posebej znotraj filozofske logike in semantike možnih svetov. Pričujoče Pavlovo delo je zasnovano izrazito interdisciplinarno, avtor pa ne skriva, da si je večino pojmovnega aparata sposodil iz modalne logike in filozofije jezika, vendar te pojme večkrat napolni z novim pomenom in jih približa področju literature in literarne vede.

Ob tem, ko nam knjiga ponuja dober zgodovinski pregled vprašanja fikcijskosti znotraj filozofije in literarne vede, hkrati utira tudi pot za literarno teorijo, ki bo imela večji posluh za epistemološka in ontološka vprašanja fikcije, fikcijskih svetov, reprezentacijske moči fikcije in za povezave med literaturo in drugimi kulturnimi sistemi. Velika odlika Fikcijskih svetov je natančno, argumentirano in obenem kritično predstavljanje različnih stališč, pa tudi jasno poudarjanje vidikov, ki jih prinaša v razpravo sam avtor. Pri tem se sklicuje na številne primere iz svetovne književnosti, ki govorijo za neko stališče ali proti njemu. Knjiga je več kot dobrodošla kritika strukturalizma, dekonstrukcionizma in relativizma v literarni vedi, prinaša pa tudi svež pogled na fikcijskost kot pragmatično lastnost besedil, ki jo gre opredeliti glede na kulturni sistem.

Izdelava: Pika vejica