Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika

Hans Robert Jauß

(prevod: Tomo Virk)

Labirinti (1998) • teorija

romanist in literarni teoretik Hans Robert Jauß se je rodil leta 1921. Velja za utemeljitelja recepcijske estetike, ki je postala ena najpomembnejših in najvplivnejših literarnovednih usmeritev v drugi polovici dvajsetega stoletja. Nova metodološka usmeritev, ki se je delno opirala na ruski formalizem, Adornovo filozofijo umetnosti, fenomenologijo, sociologijo znanja in Gadamerjevo več o knjigi

Predstavitev knjige

romanist in literarni teoretik Hans Robert Jauß se je rodil leta 1921. Velja za utemeljitelja recepcijske estetike, ki je postala ena najpomembnejših in najvplivnejših literarnovednih usmeritev v drugi polovici dvajsetega stoletja. Nova metodološka usmeritev, ki se je delno opirala na ruski formalizem, Adornovo filozofijo umetnosti, fenomenologijo, sociologijo znanja in Gadamerjevo hermenevtiko, je najpopolneje predstavljena prav v Jaußovem monumentalnem delu Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Nemški

Izdelava: Pika vejica