Lojze Novak, 4. 7. 19

Agava

S kamnom ti lahko
razbijem črepinjo, da

praska. Srne
dvignejo

zadek, tekmujejo.
Eviva lila bon,

umiti se tu
nagačimo.

Tisoč zamahov,
tisoč dvesto zamahov.

Parnik te bo ubil po
šivu. V skodeli

mleka so tri rastline.
Agava, agava in agava.

Vir izbrisane pesmi

Tomaž Šalamun: Agava
Iz zbirke: Ta, ki dviga tačko, spi

Drugi izbrisi iste pesmi