žj, 26. 6. 15

Graham Foust!

Strinjam se tudi z modrimi
packami na blokih pred
terasami. Kdaj si

našel kak rondo pod
čevlji?
Skunki smrdijo,

potice smrdijo
in daple, daple, ki ne
vemo, kaj so,

tudi smrdijo.
»Čas je trebuh ure.«
Lotus ima dva

vhoda: ulico in
nežnost. Balon pred
Davidovo veliko roko.

Vir izbrisane pesmi

Tomaž Šalamun: Graham Foust!
Iz zbirke: Ta, ki dviga tačko, spi