Anja, 10. 6. 15

Merovingom se godi krivica

O, ki vihtiš bič v srce. O, ki vihtiš bič v
jazz.

Z roko ti grem čez uho in čez vrat, v
sipino.
Ploskovitež travico jé, jo
razstavi.

Velikani so se skrivali za opekami.

Zlepljen sem iz trebuha, koščkov mesa in
duše.

Čeden sem.
Ko nič,
parnik,
pobere suknjič, ga
ni.

Tvoja usta?
Moja usta?

Sonce rabi votlino, da se
odrine.

Vir izbrisane pesmi

Tomaž Šalamun: Merovingom se godi krivica
Iz zbirke: Ta, ki dviga tačko, spi

Drugi izbrisi iste pesmi