Odpravljanje nasprotij

Trio HTTP (Hočevar, Torkar, Pepelnik). Na arhivski fotografiji sta Hočevar in Torkar z nastopa ob izidu 250. številke revije Literatura leta 2012. Foto: Andrej Blatnik

Odpravljanje nasprotij

Vsako Mimoglasje ima svoje vrhunce, ampak samo eno sredino. Zadnji torek smo jo dosegli, osvojili in presegli. Mimoglasje je v svoji drugi polovici!

Literaturina avtorja, pesnika Karlo Hmeljak in Veronika Dintinjana, sta v svojih nastopih ponudila natančen in jedrnat prerez bistva svojih raznolikih poetik. Hmeljak, ki je nastopil prvi, je dokončno potrdil, da svojo poezijo, zbrano v knjigi Krčrk, pozna in obvlada do popolnosti. Spretno je izbral in nizal fragmente, ki so v njegovem nastopu zaživeli v polnosti vseh prefinjenih jezikovnih dvoumnosti, nadgrajenih s čutnimi poudarki. Podobno je tudi Veronika Dintinjana prepričala z umirjenih nastopom, ki je samo podčrtal vtis stroge popolnosti njenih pesmi. V njih je z navidezno distanco in kakor da mimogrede izrekala najgloblja življenjska spoznanja, položena v usta različnih govorcev ali kar vpisana v zaključene detajle različnih (zgodovinskih) zgodb. Dintinjana je za svoj nastop izbrala nove pesmi, ki so prav te dni prvič izšle v tiskani obliki v reviji Literatura.

Večer je z zvočnim eksperimentom zaključil trio HTTP, ki ga sestavljajo Andrej Hočevar, Gašper Torkar in Ana Pepelnik. Predstavili so improvizirani zvočni eksperiment, asemblaž različnih zvokov od otroških glasbil do potujitvenih šumov in pesniškega kolaža, ki ga je posebej za to priložnost iz citatov poezije Karla Hmeljaka in Veronike Dintinjana pripravila Ana Pepelnik. Medtem ko sta Hočevar in Torkar zamaknjeno plastila in dekonstruirala spontane zvočne drobce, je Ana Pepelnik zvočni prostor opomenjala z osamosvojenimi fragmenti poezije. Trio je v tej zasedbi nastopil premierno in napovedal, da nikakor ne tudi zadnjič.