Urška Jurman (foto Nada Žgank)

Urška Jurman

Urška Jurman je umetnostna zgodovinarka in sociologinja kulture. Deluje kot kuratorka, urednica, piska in organizatorka na področju sodobne umetnosti. Od leta 2013 je programska vodja Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo. Med drugim je urednica monografij Beti Žerovc, When Attitudes Become the Norm: Contemporary Curator and Institutional Art (2015) in Umetnost kuratorjev: Vloga kuratorjev v sodobni umetnosti (2010), sourednica zbornikov Arhitektura ≠ Umetnost (2017), Extending the Dialogue (2016) in Ready 2 Change (2005) ter revije za sodobno umetnost Platforma SCCA (2000-05). Besedila o sodobni umetnosti objavlja v različnih strokovnih periodikah, publikacijah in katalogih.

Avtorjevi novejši prispevki
  • Presojanje presojanja

    Zadnji dve desetletji svet umetnosti intenzivno premleva kondicijo likovne kritike ter razloge za njeno izginevanje iz javne sfere; številne knjige, konference, seminarji, članki, analize idr. skušajo zapopasti razloge za to stanje in načine, kako bi bilo mogoče kritiko rehabilitirati ali pa jo vsaj prevrednotiti.

Vsi avtorjevi prispevki

Izdelava: Pika vejica