Luigi Socci (foto: Dino Ignani)

Luigi Socci

Trgovski zastopnik, v prostem času piše verze in jih recitira. Napisal je približno sto pesmi, nekatere od njih so objavljene v brošuri »Freddo da palco« (d’if, 2009) ter v antologijah »VIII Quaderno italiano di poesia contemporanea« (Marcos y Marcos) in »Samiszdat« (Castelvecchi, 2005). Mnoge so objavljene na internetu in v literarnih revijah, večkrat jih berejo tudi na javnih nastopih in pesniških soočenjih. Njegovo poezijo so prevajali v ruščino, španščino, angleščino in srbohrvaščino. Je umetniški direktor festivala poezije »La Punta della Lingua« v Anconi ter urednik istoimenske zbirke, ki jo izdaja založniška hiša Italic Pequod. Za svojo prvo natisnjeno pesniško zbirko »Il Rovescio del dolore« (»Druga plat bolečine«, Italic Pequod, 2013) je prejel nagrado Metauro in nagrado Tirinnanzi–Citta di Legnano.

Avtorjevi novejši prispevki
  • Zadnja premiera na Dubrovki

    Ruski teater iz osemdesetih je utrudljiv. Ruski teater iz devetdesetih, nasprotno, je očarljiv. Ruski teater po letu dva tisoč in nič pa je resničen. … →

Vsi avtorjevi prispevki

Izdelava: Pika vejica